wady proporcjonalnego systemu wyborczego

Podstrony
 
POŁUDNIOWA OBWODNICA RAWICZA.

Temat: wybory czy wiecie jak wybieramy
...w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej w obecności członków komisji oraz zainteresowanych osób zgłaszających listy; nieobecność osoby zgłaszającej listę nie wstrzymuje losowania. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów. Zalety i wady proporcjonalnego systemu wyborczego Do Sejmu RP wybiera się posłów w/g zasady proporcjonalności: 391 posłów z okręgowych list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych oraz 69 posłów z ogólnopolskich list. System d’ Hondta (proporcjonalny). Metoda ta polega na: * podziale liczby głosów otrzymanych przez poszczególne listy kolejno przez l, 2, 3, 4 itd, * uszeregowaniu największych otrzymanych w...
Źródło: fsc.com.pl/okn/forum/viewtopic.php?t=2054

 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates