wady i zalety transportu kolejowego

Podstrony
 
POŁUDNIOWA OBWODNICA RAWICZA.

Temat: Teoria i metodyka rekreacji
...transport jako samodzielny (całkowity) produkt turystyczny 6. Omów udział transportu w procesie turystycznym (konsumpcji turystycznej) 7. Wpływ transportu na turystykę 8. Wpływ turystyki na transport 9. Paneuropejskie korytarze transportowe i ich wpływ na rozwój turystyki w Europie 10. Definicje dostępności transportowej i komunikacyjnej regionów turystycznych 11. Preferencje turystów w wyborze środków transportu 12. Wady i zalety transportu kolejowego w obsłudze ruchu turystycznego 13. Kolejowe oferty przewozowe skierowane do turystów 14. Kolejowe oferty taryfowe dla turystów krajowych i zagranicznych (ustawowe i handlowe) 15. Główne czynniki transportu samochodowego wpływające na rozwój turystyki 16. Wady i zalety autokaru w obsłudze ruchu turystycznego 17. Wpływ motoryzacji indywidualnej na rozwój ruchu turystycznego 18. Wady i...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6353Temat: geografia
Gr.I 1.Skreśl 4 zdania nieprawdziwe o elektrowni atomowej. 2.Wypisane wszystkie źródła energi, podkreśl te odnawialne. 3.Gdzie w Polsce są elektr.wodne? Podaj nazwe i rzeke na której się znajdują. 4.Podaj po 2 wady i zalety produkcji energii cieplnej. 5.Podaj po 2 wady i zalety transportu kolejowego. 6.Podaj wojew.w Polsce o duzej gęstości linii kolejowych i dlaczego(2przyczyny) 7.Państwa (3)gdzie dominuje produkcja energii wodnej i dlaczego? 8.Definicja okręgu przemysłowego. Jaka jest róźnica pomiędzy przemysłem surowcowy a wielkomiejskim? 9.Jakie czynniki mają wpływ na lokalizację poszczególnych przemysłów: -mleczarski; -energetyczny; -surowcowy; -transportowy...
Źródło: ihnajlepsza.fora.pl/a/a,218.html
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates