upodobnienie wsteczne

Podstrony
 
POŁUDNIOWA OBWODNICA RAWICZA.

Temat: Gramatyka opisowa
...- bezdźwięczne ś upodabnia się do dźwięcznego b, jest to też, jak widać, upodobnienie pod względem dźwięczności, a dokładnie udźwięcznienie, ponieważ bezdźwięczne ś zyskuje dźwięczność pod wpływem sąsiedztwa z b i w wymowie staje się dźwięcznym ź. Można to też wytłumaczyć w ten sposób: oto dźwięczne b wpływa na bezdźwięczne ś i sprawia, że ś zyskuje dźwięczność. Dlatego przedstawione upodobnienie wsteczne oznacza się za pomocą strzałki skierowana_grotem_w_lewo, bo taki też jest wyżej opisany kierunek działania głosek. Oto głoska "silniejsza" wpływa na poprzedzającą ją. Inne przykłady tego typu: zbawca - /zbafca/ - dźwięczne w realizowane jako bezdźwięczne f pod wpływem następującej głoski bezdźwięcznej c; tłumacząc inaczej: bezdźwięczne c wpłynęło na dźwięczne w i...
Źródło: filologowcy.fora.pl/a/a,70.htmlTemat: scs- gramatyka historyczna języka polskiego
1.szyja: χЬja 1. Upodobnienie wsteczne pod względem miękkości na skutek I palatalizacji; przejście tylnojęzykowej spółgłoski x w pozycji przed samogłoską przednią b. 2. Wokalizacja jeru (usamogłoskowienie, przejście jeru mocnego w pełną samogłoskę) w sąsiedztwie joty. W późnej prasłowiańszczyźnie i w trakcie jej rozpadu występował tzw. jer napięty, jego artykulacja była wyższa i zbliżona do i (y). Pozostałością tej tendencji...
Źródło: forum.jzn.pl/viewtopic.php?t=1379
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates