upośledzenie umysłowe w stopniu

Podstrony
 
POŁUDNIOWA OBWODNICA RAWICZA.

Temat: Hipoterapia
...stawów biodrowych. * Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne. * Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta. * Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni. * Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych. * Podwyższona temperatura. * Ostre choroby infekcyjne. Przeciwwskazania względne: * Padaczka. * Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. * Zaburzenia mineralizacji kości. * Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego. * Dyskopatia. * Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne. * Schorzenia okulistyczne � wymagana konsultacja. klik->>Źródło <<-klik
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=94Temat: Niepełnosprawne dziecko
Witam mam na imię Ewa .Moja córka jest od urodzenia niepełnosprawna ,ma stwierdzone upośledzenie umysłowe w stopniu lekko/średnim ,dodatkowo jest po korekcji wady serca.Córka jest już dorosła ,cały czas jest pod opieką kardiologa ponieważ ma utrwalone migotanie przedsionków .Od grudnia ubiegłego roku walczę z ZUS o rentę socjalną .Niestety bez powodzenia .ZUS twierdzi że nie jest całkowicie niezdolna do pracy.Próbowałam szukać jakiegoś zajęci dla niej ale pracodawcy jak słyszą o chrym sercu to od razu...
Źródło: njsam.vot.pl/viewtopic.php?t=156


Temat: Psycho-ciekawostki
...zasięgi nie zawsze pokrywają się z zasięgami języków mówionych. Przykładowo brytyjski język migowy jest zupełnie różny od amerykańskiego języka migowego, który jest z kolei używany zarówno w USA jak i w Kanadzie oraz Meksyku. 10. freudowska pomyłka to pomyłka w wypowiedzi lub objawiająca się w działaniu a będąca wynikiem mimowolnego uwolnienia się zepchniętych do podświadomości treści. ... 11. 69 - 55 punktów IQ Wechslera to upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, czyli poziom intelektualny charakterystyczny dla osoby w wieku 12 lat, jest formą deficytu intelektualnego, która stanowi najwięcej rozpoznań.... 12. projekcja to jeden z narcystycznych mechanizmów obronnych polegający na przypisywaniu innym własnych poglądów, zachowań lub cech (najczęściej negatywnych), który służy uniknięciu frustracji i zniekształceniu rzeczywistości......
Źródło: nazwa_imprezy.wirtualnezory.pl/forums/viewtopic.php?t=4183


Temat: Akcja Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO)
Moja córka ma stwierdzone upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym. Chodzi do ośrodka wsparcia w którym wypełniany jest obowiązek szkolny. Przebywa tam 5 godzin. Czy należy nam się SUO?
Źródło: forum.dzieciom.pl/viewtopic.php?t=2029


Temat: Misz masz 2/Zabawa na forum - edycja 2.
Proszę wyjaśnić, dlaczego taki zapis w dokumentacji pedagogicznej, uzasadniający skierowanie dziecka do szkoły specjalnej, świadczy o niekompetencji psychologa: "Iloraz inteligencji:81, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, dysleksja" Przypadek niestety z życia wzięty
Źródło: forum.nfo.pl/viewtopic.php?t=1705


Temat: gimnazjum - pedagog specjalny czy przedmiotowiec?
...studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, albo legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu lub prowadzącego zajęcia w oddziałach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (w ogólnodostępnej szkole podstawowej i w ogólnodostępnym gimnazjum) posiada osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej, odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3825


Temat: Definicja upośledzenia umysłowego
...intelektu jako będące tożsame z właściwościami psychicznymi. Takie ujmowanie zjawiska jak obniżona sprawność psychiczna sprawiły, że po dziś dzień spotkać można osoby dla których niepełnosprawność intelektualna jest tym samym, co choroba psychiczna. Obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego w DSM IV * Pogranicze funkcjonowania intelektualnego, V62.89 Poniżej 70 punktów IQ Wechslera: * 69 – 55 IQ Wechslera – upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim: poziom intelektualny charakterystyczny dla 12 roku życia. Ta forma deficytu intelektualnego stanowi najwięcej rozpoznań. Osoby takie są samodzielne i zaradne społecznie, nie powinny jednak wykonywać zawodów wymagających podejmowania decyzji, ponieważ nie osiągnęły etapu myślenia abstrakcyjnego w rozwoju poznawczym. Życie rodzinne przebiega bez trudności. W socjalizacji mogą nabywać...
Źródło: psychocafe.pl/index.php?showtopic=1169


Temat: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej CKPPiP
...u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym pogarsza: A. niedowidzenie, B. niedosłuch, C. zaburzenia czucia, D. padaczka. Zadanie 82. W trakcie wizyty środowiskowej u osoby starszej pielęgniarka została poproszona o radę odnośnie 3-letniego wnuczka. Dziecko nic nie mówi, wg babci nie lubi być przytulane, ciągle jest w ruchu, bardzo lubi bawić się samochodem, wołane zachowuje się jakby nie słyszało. Co wskazywałyby w/w objawy? A. autyzm, B. upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, C. zespół Downa, D. zespół Littłla. Zadanie 83. Które osoby upośledzone umysłowo objęte są kształceniem zawodowym? A. młodzież szkół specjalnych i absolwenci tych szkół , B. młodzież szkół życia i absolwenci tych szkół , C. osoby ze znacznym upośledzeniem umysłowym, D. osoby upośledzone w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zadanie 84. Dzieci, które utraciły słuch po...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=489


Temat: Podręczniki do klasy I. Pilne
">a czy ktoś może pracuje na Operonie ? jakie macie zdanie na temat tego wydawnictwa . proszę napiszcie! ja zaczęłam od półrocza w kalsie 4-5zespołu edukacyjno-terapeutycznego ( upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym) i .. spodobało mi się (obudowa edukacyjna, dodatki itp.) ale nie mam doświadczenia z innymi podręcznikami, więc moja opinia chyba mało wnosi
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12042


Temat: OPIEKA DŁUGOTERMINOWA TEST JESIEŃ MOŻE WPÓLNIE GO ZROBIMY ?
...i , C. wykluczenie zajęć nie wymagaj ących wysiłku, D. wykluczenie zajęć na basenie. Zadanie 96. Proces nauczania i wychowania w szkole życia obejmuje dzieci z: A. pogranicza normy intelektualnej , B. niepełnosprawnością stopnia gł ębokiego ze sprzężonymi zaburzeniami , C. niepełnosprawnością stopnia lekkiego, D. niepełnosprawnością stopnia gł ębszego. Zadanie 97. Iloraz inteligencji równy 65 wskazuje na: A. normę intelektualną, B. upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, C.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=925


Temat: Upośledzenie umysłowe
...kory mózgowej powodujące zahamowanie dalszego rozwoju umysłowego dziecka. Kora mózgowa może także ulec uszkodzeniu na wskutek urazów fizycznych. Do przyczyn upośledzenia, występujących po urodzeniu dziecka należą także ciężkie zaburzenia metabolizmu i niekorzystne warunki psychospołecznego rozwoju dziecka. CHARAKTERYSTYKA UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO (FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE, INTELEKTUALNE, PSYCHICZNE, SOMATYCZNE). Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim ( I.I. 52 – 67 ). Osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim charakteryzują się najłagodniejszą formą niedorozwoju umysłowego. Niedorozwojowi ulegają u nich przede wszystkim czynności poznawcze, takie jak : spostrzeganie, uwaga,wyobraźnia, pamięć, myślenie i orientacja społeczna. Osoby te spostrzegają wolniej, mniej dokładnie i w węższym zakresie. Posiadają słabszą pamięć,...
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=2752
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates