fale wolne theta

Podstrony
 
POŁUDNIOWA OBWODNICA RAWICZA.

Temat: czy medytacja jest niebezpieczna?
...tj. zawierający takie grafoelementy jak iglice, zespoły iglica-fala czy fala ostra-fala wolna. Taki zapis spotyka się u ludzi którzy przebyli napad padaczkowy lub mają padaczkę, rzadko u osób zdrowych którzy mają odchylenie pod postacią nieprawidłowego zapisu EEG w czasie mrugających światełek tzw.fotostymulacji. Wszystkie te osoby mają obniżony próg wystąpienia napadu padaczkowego. W medytacji osoba medytująca zwiększa w zapisie EEG fale wolne theta i alfa. Nagły nadmiar fal wolnych theta może u niektórych wrażliwych osó wywołać wystąpienie napadu klinicznego. Nie poleca się medytowanie osobom z nieprawidłowym zapisem EEG czy też chorobą padaczką. Ciekawym jest, iż mózg osoby z padaczką nie lubi nicnierobienia czy nudy i rutyny - wtedy częściej występują napady padaczkowe, zaś w czuwaniu przy skupieniu i pracy rzadziej.
Źródło: forum.przebudzenie.net/viewtopic.php?t=270Temat: Bardzo proszę o zinterpretowanie wyniku badania EEG.
Opis badania: Czynność podstawowa: nieregularny rytm alfa o częstotliwości 9,3 Hz i amplitudzie do 50 uV, czynność szybka beta w odprowadzeniach przednich, a w okolicach skroniowo ciemieniowo potylicznych obustronnie w grupkach miernie liczne fale wolne theta 6-7 Hz wymieszane z nielicznymi średnionapięciowymi falami ostrymi. W hyperwentylacji stwierdzamy skupianie się w/w fal theta i ostrych w okolicach skroniowych obustronnie w wykazujące tendencję do napadowości grupy o czasie trwania do 3 sek., oraz jednorazowe napadowe dwuskroniowe wyładowanie fal ostrych o amplitudzie do 120 uV i czasie trwania do 0,5 sek. Fotostymulacja prowokuje podobne jak w HW tendencje do napadowości grup...
Źródło: commed.pl/viewtopic.php?t=5069


Temat: Bardzo proszę o zinterpretowanie wyniku badania EEG.
czy ktos wie o co w tym wyniku chodzi?? W zapisie spoczynkowym rejestruje sie czynnosci fal alfa o częstosci 10 c/s i amplitudzie do 50 u(mikro)V oraz serie fal B(beta) w okolicach czołowych. Na tym tle w odprowadzeniach tylnoskroniowych i ciemieniowo-potylicznych obustronnie z przewagą strony lewej rejestrują się liczne pojedyncze i w grupkach zespoły fali ostrej z falą wolną 2.5 c/s i amplitudzie do 95 u(mikro)V, fale ostre i fale wolne theta 6-7 c/s o amplitudzie do 70 u(mikro)V.W odprowadzaniach czołowych obustronnie rejestrują się pojedyncze fale wolne delta 3.5 c/s i amplitudzie do 60 u(mikro)V,pojedyncze
Źródło: commed.pl/viewtopic.php?t=5069
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates